user_mobilelogo

Galerija, izraz vere u potencijale Niša

Niš je grad duge istorije, slavnih imena u dalekoj prošlosti, gde se u glavi vladara cara Konstantina i majke Jelene začela današnja evropska hrišćanska civilizacija.

Niš je danas grad mladih. Dovoljno je prošetati se njegovim ulicama koje vrve od energije mladosti. A gde je mladosti ima i dara. U to je poverovao Nišlija Radovan Lale Đuric, koji se odavno otisnuo od svoga rodnog grada i obreo u Njujorku. I gde je uspeo kao slikar. On nije žalio truda, rada i sredstava da osnuje Niš Art Foundation da se pomognu mladi darovi širom naše zemlje i da se napravi moderni galerijski prostor, najprostraniji, najlepši i najmoderniji u nas, gde će svake godine mladi slikari do 35 godina pokazati šta su stvorili tokom te godine.

Niš, drugi grad po veličini u našoj zemlji, može upravo preko te galerije postati mesto iz kojeg će isijavati nova energija, novo viđenje i novi doživljaj sveta. Galerija se nudi i kao alternativni prostor za nova viđenja scenske umetnosti.

Zahvaljujući donatoru DIN “Fabrika Duvana“ a.d. Niš, u sastavu Philip Morris International, sa već osvedočenim smislom za potencijale niške kulture, postoje svi uslovi da se ona razvije i da poduhvat sa galerijom prevaziđe lokalni okvir.

Nije tajna da je u gradu Nišu zavladalo mrtvilo među onima koji bi trebalo da podstiču i održavaju nemalu kulturnu tradiciju ovog grada.

Energija koja će isijavati iz galerije kao mesta novih poduhvata, biće impuls i za druga događanja u gradu. Galerija, i vera u mladost onih koji su oko galerije, uliće novu nadu u umetničke potencijale Niša. Ja verujem u te potencijale i misiju Fondacije koja je za dobrobit darova mladih i osnovana.

Jovan Ćirilov

The Gallery, Reflecting Faith in the Potentials of the City of Niš

Niš is a town of long history, of glorious names from distant past, the venue in which in the minds of Emperor Constantine and Mother Helen today’s European Christian civilization was conceived.

Today, Niš is the city of the young. One needs only to walk along its streets and see them thronging with youthful energy. Energy breeds talent. Such was the belief of Niš native Radovan Lale Đurić, who moved out of his hometown long ago and settled in New York. There he became successful as a painter. He spared no effort, work or resources to start up Niš Art Foundation. Its objective is to help young talented individuals from around our country, and to make a streamlined gallery building, the most beautiful and modern in the region, where every year young artists, up to 35 years of age, will present their creations from the previous twelve months.

Niš, the second city in the country by size, can use this very gallery as a centre from which a new kind of energy, a new view and experience of the world will emerge. In addition, the gallery will also provide an alternative stage for new enterprises in performing arts.

Thanks to the donation of DIN “Fabrika Duvana“ a.d. Niš, part of Philip Morris International, a company with well-established understanding of the potentials of Niš culture, all conditions have been met for the Foundation to grow and for the gallery enterprise to extend beyond local borders.

It is no secret that in Niš apathy prevails among those who should be supporting the cultural tradition of this city, which is by no means neglectable.

The energy that will glow from this gallery, as the core of new ventures, will provide impetus to other events in the city, too. The gallery, and faith in the youth of those around it, will bring in new hope for the artistic potentials of Niš. I believe in those potentials and in the mission of the Foundation, which started precisely with the benefit of youthful talent in mind.

Jovan Cirilov

 

MLADI SU RASTUĆA SNAGA ZAJEDNICE

April 2010. godine

Ovo je peta godina kako DIN Filip Moris podržava aktivnosti Niške umetničke fondacije u okviru kojih upravo godišnji konkurs za mlade umetnike iz Srbije predstavlja aktivnost koja je uspela da izgradi čvrste temelje za tradicionalnu kulturnu manifestaciju koja neguje nove kreativne snage Srbije.

Ovogodišnji konkurs je prvi konkurs bez Olje Ivanjicki, počasnog člana Niške umetničke fondacije, koja je preminula prošle godine, ali koja je u fondaciji ostavila značajan trag kao i neiscrpnu inspiraciju za nove generacije mladih umetnika.

Osim osnivača fondacije Radovana Laleta Đurića i člana Nede Arnerić, ovogodišnjem žiriju priključila se i slikarka Kristina Ristić, koja je do sada osvojila dve nagrade na konkursima fondacije. Zahvaljujući naporima Niške umetničke fondacije očigledno je stasala jedna nova generacija umetnika, koja postaje sastavni deo ove organizacije i srpske kulture uopšte.

Ova izložba predstavlja izbor najboljih radova prijavljenih na konkursu NAF-a 2010. godine. Kao i obično, konkurs je ukazao na neverovatan obim i veliku raznolikost umetničkih dela, što je sasvim izvesno odluku žirija učinilo još težom. Ipak, ponosan sam što izbor dela na ovoj izložbi predstavlja i promoviše veliki potencijal mladih umetnika u Srbiji.

Konkurs Niške umetničke fondacije je i dalje jedinstven nacionalni umetnički konkurs, koji podržava najbolje mlade slikare, vajare i grafičke umetnike. Jedinstvenost ovog konkursa je u tome što pored vrednih finansijskih nagrada za tri pobednika, Niška umetnička fondacija stvara posebne prilike kako bi i druge učesnike konkursa promovisla kroz izložbe „MLADI“, koje se organizuju u Nišu, Beogradu, i Novom Sadu.

Voleo bih da mladi umetnici i njihova dela, koje Niška umetnička fondacija promoviše sa tolikim entuzijazmom, postanu inspiracija za nove generacije srpskih umetnika kao jedne od najvećih vrednosti društva.

Skip Bornhiter

Regionalni direktor FMI-a za Južnu i Istočnu Evropu i

generalni direktor DIN-a

THE YOUNG ONES AS THE GROWING STRENGTH OF THE COMMUNITY

April 2010

This is the fifth year that DIN Philip Morris has supported the activities of the Niš Art Foundation and the annual Art Contest for young Serbian artists is probably the one that has managed to build solid grounds for a traditional cultural manifestation fostering the upcoming creative force of Serbia.

This year’s contest is the first one without Olja Ivanjicki, the honourable member of Nis Art Foundation who passed away last year, but has left behind her a significant legacy within the foundation and endless inspiration for the next generations of young artists.

Apart from NAF’s founder, Radovan Lale Djuric and its member Neda Arneric, this year’s jury was joined by the painter Kristina Ristic, who won two awards at the last years’ Art Contest. This is obvious proof that the new generation has grown through the efforts of the Nis Art Foundation and they are confidently becoming an integral part of the organisation and Serbia culture.

This exhibition brings the best pieces of artwork submitted to the NAF Art Contest 2010. As usual, the Contest has drawn an overwhelming quantity and a great variety of artwork which obviously made the selection process by the jury a difficult one. However, what makes me feel particularly proud, is that the collection selected for this exhibition demonstrates and promotes the great potential of Serbian young artists.

Niš Art Foundation’s Art Contest remains one of the unique national art contests in the country that aims at supporting the best young painters, sculptors and graphic artists. The uniqueness of this contest is conveyed in the fact that apart from selecting three winners of the valuable financial award, the Niš Art Foundation also provides a rather special opportunity to other contestants to be recognised and promoted through the exhibitions “YOUNG” organised in Nis, Belgrade and Novi Sad.

I wish that the young artists and their work that is so enthusiastically being promoted by Nis Art Foundation will become an inspiration for the new generations of Serbian artists as one of the greatest assets of our society.

Skip Bornhuetter

Area Director PMI for South East Europe and

Managing Director of DIN “Fabrika duvana“

Naši životi nisu crno-beli, kao ni ova izložba

Već je peta godina, kako Niš Art Fondacija, organizuje godišnju izložbu mladih likovnih umetnika. Pokušavamo da im utremo put, da ih podstaknemo i ohrabrimo, a pre svega da ih u velelepnim galerijama NAF-a u Nišu i Beogradu, kao i u uglednoj galeriji Matice srpske u Novom Sadu, predstavimo publici. Ovoga puta, nažalost, radovi su odabrani, bez naše Olje Ivanjicki, koja je svojom energijom, iskustvom i širinom bila duhovni vođa našeg malog tima.

Kao i prethodnih godina stigle su prijave više od 700 autora sa preko 2 500 radova.

Svaki put ista nedoumica, isto pitanje: kako selektovati, a potom i odabrati nagrađene, tolike nečije napore, nade, vere u sebe. Uteha mi je što je vrednovanje i nagrađivanje neminovnost koja postoji odvajkada, kao sastavni deo civilizacije, a koja je davno zagospodarila našom planetom. Selekcije unapređuju čovečanstvo, sprečavaju haos. Pravde i nepravde su neminovne.

Među mladim umetnicima koji nisu prošli selekciju sigurno ima talenata koji su uložili veliki trud, znanje, upornost i entuzijazam. Ne bi trebalo da se ljute, već da nastave i pokušaju da uvek budu objektivni i kritični prema samom sebi. Nikako ne bi smeli odustajati, već još više prionuti radu na svojoj umetnosti. Bez potpune posvećenosti nema prave umetnosti.

Šta nas je rukovodilo prilikom ove selekcije? Osim neospornog talenta, bez kojeg se u svet umetnosti ne može uploviti, bila je to ličnost, jedinstvenost, ogledalo duše svakog ponaosob. Lični doživljaj sveta u kome žive. Unutrašnja snaga kojom kičicom, špahtlom, olovkom, keramikom ili poliesterom pokušavaju da prodru do naših duša. Umetnost može biti i dekorativno samodopadljiva. Ako nas, međutim, ne uzbudi, ne pokrene, ne zapita, ostaće na margini i brzo ćemo je zaboraviti. Naravno, da bi umetničko delo imalo takvu moć, potrebno je mnogo rada, samoodricanja, učenja ili samoukog usavršavanja. Talent bez znanja i veštine eksperimentisanja, ponekad može da zaintrigira, ali teško da će preživeti.

Umetničko delo, bar na svom početku, može najjednostavnije da opstane u simbiozi sa publikom kojoj je , hteli to neki umetnici da priznaju ili ne, ta umetnost I namenjena. Mogu ta dela i sama da žive – u nekom skladištu, podrumu, fioci ili pod krevetom. Ali dokle? Dok ih neko ne ugleda. Otuda želja NAF-a da im pomogne mladim umetnicima, da im otvori vrata životu, da učini da ta dela žive kroz radoznale poglede, različite ukuse i shvatanja ljudi kojima je namenjena. Da naglas progovore, da opomenu, razgale ili nešto upitaju sami sebe.

Ohrabrujuća činjenica koja prati našu Petu izložbu jeste što je sve manje ”školskih” radova, sve manje oslanjanja na razne trendove ili pomodarstvo, na razne ”izme”.

Mnoge od izloženih umetnika pratimo od naše prve izložbe održane 2006. godine. S ponosom i tihim zadovoljstvom naslućujemo da su krenuli hrabro svojim putem, da su umetnički sve slobodniji, drskiji, sigurniji u sebe i ono sto rade. Likovno sve veštiji, zasuli su nas svojim intimnim pričama ili komentarima spoljašnjeg, ali i unutrašnjeg, sveta koji njihovu mladost najviše i dotiče. Opominju na nasilje, mržnju, haos, beznađe, brzinu življenja, usamljenost. Ima i onih koji su se okrenuli sebi, imajući više optimizma i nade u bolje sutra. Uznemirujući, često ironični odnos gnevnih, kao da je kod tih drugih okrenuo leđa stvarnosti i zatvorio se u neko bolje unutrašnje ja. Svaki umetnik nosi u sebi svoj svet. Svet koji ga nekad tišti, nekad raduje, nekad i zasmejava. Ako je iskren, teško je pogrešiti.

I zato nasi životi nisu crno-beli, već su šareni, kao i ova izložba.

Marta, 2010. Neda Arnerić

Our lives are not black and white, neither is this exhibition

It is the fifth year that Nis Art Foundation organises the annual exhibition of young artists. We are trying to set them on the right track, to motivate and encourage them, and, most of all, to present them to the audience in outstanding galleries of NAF in Nis and Belgrade, and the renowned gallery of Matica srpska in Novi Sad. This time, unfortunately, works have been chosen without our Olja Ivanjicki, who was the spiritual leader of our small team, with her energy, experience and broad mind,

Just like in the past years, we have received applications of 700 authors with over 2500 works.

Every time the same dilemma, the same question: how to make the selection among so many efforts, hopes and believes , and then to choose the rewarded ones. It comforts me that evaluation and rewarding is a necessity which has existed since the beginning of time as a part of civilisation, and which prevailed on our planet a long time ago. Selections make mankind better, they prevent chaos. Justice and injustice is inevitable.

Among these young artists who haven’t passed the selection there are undoubtedly those who made great effort, knowledge, persistence and enthusiasm. They shouldn’t be upset, but should continue and try to always be objective and critical towards themselves. By no means should they give up, on the contrary, they should get down to work on their art. Without utmost devotion there is no real art.

What guided us throughout this selection? Beside the incontestable talent, without which the world of art cannot be entered, it was personality, uniqueness, insight into the soul of every single one of them. It was the personal experience of the world they live in. The inner strength with which they try to reach our souls using a brush, a trowel, a pencil, ceramics or polyester. Art can also be ornamentally self-appealing. If, however, it doesn’t excite us, doesn’t move us, doesn’t make us wonder, it will be on the margin forever and will be quickly forgotten. Certainly, in order for a work of art to have such a power, it takes a lot of work, self-denial, learning or self-taught improvement. Talent without knowledge and experimenting skills can sometimes intrigue, but hardly will it survive. A work of art, in the beginning at least, can most easily live in symbiosis with the audience which this art is intended to, whether the artists want to admit it or not. Works can also live on their own – in a storage, basement, drawer or under the bed. But until when? Until someone sees them. Hence the desire of NAF to help these young artists, to open the door to life for them, to make these works live through curious looks, various tastes and apprehension of people they are intended to. To speak out loud, to forewarn, to open or to ask themselves a question.

It is very encouraging that in this Fifth exhibition there are less “school” works, less relying on various trends or fashion, on various “-isms”.

We have been following some of the presented artists since our first exhibition in 2006. Proudly and with silent satisfaction we see that they have bravely taken their way, that they are more daring in the artistic sense, bolder, more self-confident and certain of their work. All the more skilful, they have overwhelmed us with their intimate stories or comments of the outer and the inner world which touches their youth the most. They warn us of violence, hatred, chaos, hopelessness, fast way of living, loneliness. There are also those who turned towards themselves, with more optimism and hope in better days to come. Disturbing, often ironic relation among the angry, seems as if it has turned its back to reality and locked up in a better inner being. Each artist treasures their worlds within. It is the world that sometimes ails, sometimes delights, and sometimes even makes us laugh. It he is honest, it is difficult to make a mistake.

That is why our lives are not black and white, but colourful, just like this exhibition.

March, 2010. Neda Arneric

Mladi ispovedno - peti put

Verovatno zato što nisam likovni kritičar, nego pisac, ja na slici pre svega vidim motiv, a zatim formu. Formu doživljavam intuitivno, a temu literarno.

O platnima i crtežima mladih slikara i ove godine razmišljam na osnovu izabranih i izloženih dela, a ne na osnovu 2500 radova 700 autora koji su stigli na adresu Niš Art Fondacije. Jer, kao ni prethodnih godina, ni ove godine nisam učestvovao ni u predselekciji ni selekciji, Ove 2010. godine većina mladih slikara tretiraju su za svoje teme odabrali čovekovu ličnost, i to najčešće portret, zatim ljudsko telo i, najzad, čoveka u društvenomkontekstu. Ove godine znatno je manje slika koje pripadaju nekom od pravaca apstraktne umetnosti, a najmanje je crteža koji se bave što prepoznatljivim znacima što dekorativnim elementima bliskih apstrakciji.

Među portretima preovlađuju oni sa gustim pastoznim nanosima - pre svega hladnih boja, na kojima katkad ima i tragova krvi - ili fovistički tretiranih boja, koje, iako hromatske, žive, čak jarke, nimalo ne odišu radošću. Lica su katkada deformisana, ali ne kao kod Bekona ili Olbrajta, već na neki novi način.

Tretiranje ljudskog tela kao celine nije nimalo svetlije nego kad je reč o portretu. Iste tmaste boje, nekakve muke sa svojim i tuđim telom, čak i kad je u pitanju zagrljaj, jer deluje kao da je u grču.

A ljudska bića naslikana u društvenom kontekstu kao da otkrivaju poreklo slikarskih trauma kako pomenutih mladih portretista tako i slikara ljudskog tela. Na slikama mladih slikara ljudi su čas mučitelji čas žrtve, zatvorenici, prodavačice svojih tela ili muškarci koji nekuda beznadežno hrle ili od nečega beže. Jedan usamljenik kao da je ostavio trag svojih ruku naslonjenih na zid prilikom hapšenja ili su te ruke bespomoćno okrenute ka nama.

Mladi apstraktni slikari nisu u nimalo u boljem raspoloženju ni bojom, ni potezom, ni aluzijom. Jedino njihovi crteži odišu željom da se bar malo poigraju, našale, razgale.

Ali, da li ipak ima nade?

Ima je, i to u snazi njihovih slika, u iskrenosti njihovih vizuelnih ispovesti i u darovitom vladanju zanatom. Kao da već znaju sve tajne svoje umetnosti, a slikaju, a šta bi drugo nego ono što osećaju i ono što žive.

Marta, 2010. Jovan Ćirilov

Confessions of the young – for the fifth time

Probably because I am not an arts critic but a writer, but I first see a motive in a picture, and then the form. I experience form intuitively, and theme - literary.

This year I have been considering young artists’ canvases and drawings based on the selected and exhibited works, and not based on 2500 works of 700 authors which were submitted to Nis Art Foundation, because, just like previous years, this year I have not participated neither in the preselection, nor in the selection.

In this year of 2010, most young painters have chosen personality, most often the portrait, then the human body, and, finally, man as a social being. This year there is a considerably smaller number of paintings belonging to abstract movements, and the least are the drawings dealing with either recognisable signs or with decorative elements close to abstraction.

The technique dominating among portraits is “fat over lean”, mainly in cold colours, containing traces of blood here and there, or “fauvistically” treated colours, which, although chromatic, live, vivid even, don’t reveal joy. Faces are sometimes deformed, but not like Bacon’s or Albright’s, but differently, originally.

Dealing with a human body as a whole is not in the least brighter than with portraits. The same thematic colours, apparent troubles with their own or somebody else’s body, even when hugging, because it seems spasmatic.

People presented in a social context seemingly reveal the origin of painter’s traumas, the ones of the young portraitists, as well as of painters of a human body.

People in the paintings of the young artists are either torturers or victims, prisoners, sellers of their own bodies or men hopelessly swarming somewhere or away from something. It appears as if a recluse left a trace of his hands leant to the wall during the arrest or that these same hands are helplessly turned towards us.

Neither are young abstract painters in a better mood in colour, paint brush stroke or allusion. It is only their drawings that reveal the desire to play a little, to joke, or brighten.

Yet, is there hope whatsoever?

Yes, there is, in the strength of their paintings, in honesty of their visual confessions and in the gifted art. It is as if they already know all the secrets of their arts, and they paint, what else than what they feel and live.

March, 2010. Jovan Cirilov

Realizam realniji od realnosti

Svaki konkurs Niš Art Fondacije raduje me više nego prethodni. Istrajavanje ove izložbe i nagrade, koje same po sebi mnogo znače u vreme sveopšte krize, učvršćuju nas u uverenju da je rad Niš Art Fondacije primer podsticanja boljeg života, tako potreban u našoj namučenoj sredini.

Peti konkurs Niš Art Fondacije sadrži značajnu novinu uvođenjem u rad žirija i umetnike koji su i sami nekad učestvovali na konkursu i izložbi. Čast koja mi je ukazana da ove godine učestvujem u radu žirija nameće mi neke specifične izazove, kao što je otklon prema mlađim kolegama. Kako nas od pre nekoliko meseci razdvaja administrativna granica mladosti, našla sam se u neobičnoj situaciji da vrednujem radove vršnjaka - radove koji često imaju vanvremenske kvalitete. Veliko mi je zadovoljstvo što te kvalitete često imaju i radovi bitno mlađih kolega.

Iskustvo i neiskustvo se prepliću na izložbi, namećući potrebu uvođenja ravnopravnosti formiranih i neformiranih mladih likovnih stvaralaca. Ravnopravnost i ove godine okuplja različite likovne izraze, raznovrsne teme i mnogobrojne poetike. Realizam, često realniji od realnosti, ove godine je zastupljeniji od apstrakcije. Slično društvu u celini, i mlado likovno stvaralaštvo smešta težište svojih tema i preokupacija smešta u lično i intimno, češće nego u zajedničko, bez obzira na to da li je re reč o problemima ili radosti življenja. Ravnopravnost je podređena pojedinačnim dometima radova, tako da mnogi od njih plene nezamenljivim posvećenjem, dok neki tek najavljuju uzbudljive izložbe. Istančanost izraza, izgrađenost stava, maštovitost kombinovanja, prefinjenost poteza, suptilnost ovovremenosti, autentičnost nevinosti, i, pre svega, promišljenost rada u celini, čine neka od dela pristiglih na konkurs istinski velikim delima. Ljubav prema likovnom izražavanju, osim mladosti, drži na okupu tu zbrku različitosti. Obaveza nagrade Niš Art Fondacije je da podstakne i one koji se odlučuju na prve korake, kao i one koji su odavno opredeljeni. Ova nagrada podrazumeva da mogućnost bude izjednačena sa izvesnošću, jer je podrška takopotrebna i formiranim i neformiranim mladim stvaraocima, posebno u vreme planetarne relativizacije značaja umetnosti i kulture. Samim tim, postojanje i opstajanje takvog podstreka mladima, posebno je značajno u zajednici koja tako malo ulaže i brine o umetnosti i kulturi, a tako mnogo dobija zauzvrat.

Katalozi izložbi Niš Art Fondacije, uz odgovarajuću vremensku distancu, biće svedočanstvo o menjanju naše likovne scene i društva u celini, i pre svega, prepoznavanje pozitivnog uticaja na pojedinačne karijere likovnih umetnika. Moje lično iskustvo, kao slikara i laureata nagrade Niš Art Fondacije, jeste da su mi njihove i izložbe i nagrade omogućile veću posvećenost radu i, sam tim, bolji rad. Verujem da ce ovogodišnji učesnici i nagrađeni imati jos bolje uslove, a da će uspešnim trajanjem ovaj konkurs nastaviti da oživljava našu sredinu, na radost i umetnika i publike.

Peti konkurs Niš Art Fondacije omogućio je uzbudljivu izložbu radova koji nesebično pružaju užitak za oči, postavljaju pitanja i, istovremeno, doprinose izazivaju drugačijim sagledavanjima sveta u kojem živimo.

Marta, 2010. Kristina Ristić

Realism more real than reality

Every open competition of Nis Art Foundation makes me more happy than the previous one. Perseverance of this exhibition, and rewards, which mean a lot on their own in this time of all out crisis, firm the belief that the work of Nis Art Foundation represents an example of embracing a better life, much needed in this environment which has suffered so much.

The fifth open competition of Nis Art Foundation has a significant innovation, artists who have participated in the competition and exhibition themselves have been included in the work of the jury. The honour that I was given to participate in the work of the jury this year imposes numerous specific challenges, such as dismissing younger colleagues. As we have been separated by the administrative border of youth since a few months ago, I found myself in an unusual situation to evaluate the works of my peers – works that often have timeless qualities. It is a great pleasure of mine that these qualities often belong to

the works of significantly younger colleagues.

Experience and inexperience often interlace at the exhibition, imposing the need to introduce equality of accomplished and rising young artists. Equality this year also gathers various artistic expressions, various themes and numerous poetics. Realism, often more real than reality, is more dominant than abstraction this year. Similarly to the society as a whole, the artistic creation of the young puts the centre of their themes and preoccupations into the personal and intimate, more often than into the collective, whether these are problems or joys of living. Equality is subdued by individual ranges of works, so that many works astonish with irreplaceable devotion, whereas some announce exciting exhibitions to come. Refined expression, firm attitude, imaginative combinations, delicate movement, contemporary subtleness, authenticity of innocence, and, above all, contemplation of the work as a whole, make certain works the authors applied with for the competition truly grand.

Love of the artistic expression, beside youth, is what makes this mess of differences together. Obligation of the reward given by Nis Art Foundation is to motivate both those who are taking their first steps and those who have long chosen their affiliation. This reward means that possibility is equal with predictability, because support is much needed both to the accomplished and to the rising young artists, especially in the time of planetary relativisation of the meaning of arts and culture. Therefore, the existence and perseverance of such a driving force for the young is especially important in a community which invests and cares so little about art and culture, and yet gets so much in return.

Nis Art Foundation exhibition catalogues will, from certain time distance, provide a testimony of the change of our artistic scene and society as a whole, and, above all, recognition of a positive impact on individual artist careers. My personal experience, being a painter and a laureate of a Nis Art Foundation reward, is that their exhibitions and rewards have made it possible for me to dedicate myself more to my work, thus making it better. I believe that this year’s contestants and rewarded artists will be offered even better conditions, and that, if we make this competition last, it will continue to revive our environment, to the joy of both artists and the audience.

The fifth open competition of Nis Art Foundation represents an exciting exhibition of works which selflessly provide delight to the eyes, ask questions and, simultaneously, dare us with different perspective of the world we live in.

March, 2010. Kristina Ristic